Labā vēsts

Vai tev kāds ir teicis, ka Dievs tevi mīl un ka Viņam ir labs plāns tavai dzīvei? Man ir pavisam īss, bet ļoti svarīgs jautājums. Ja tava dzīve pēkšņi pārtrūktu, vai esat pilnīgi pārliecināts(a), bez šaubīšanās, ka tu nonāktu debesīs? [Ja “Jā”- Lieliski, kādēļ “Jā”? (Ja atbilde nav “jo manā sirdī ir Jēzus” vai kas tamlīdzīgs, tad TURPINIET TĀLĀK), ja “Nē” vai “Es ceru”, tad TURPINIET TĀLĀK.]

Ļauj man ātri tev pateikt, ko par to saka Bībele. Tā saka, ka “visi ir grēkojuši un visiem trūkst dievišķās godības atziņas” un “grēka alga ir nāve, bet Dieva dāvana ir mūžīgā dzīvība caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.” Bībelē arī ir rakstīts, ka “ikviens, kurš piesauks Tā Kunga vārdu, tiks glābts” Tur ir rakstīts – ikviens, tātad tas attiecas uz mums, vai ne?Protams tas attiecas uz mums visiem.

Es īsi lūgšu par tevi: Kungs, svētī (personas vārds) un viņa/viņas ģimeni ar ilgu un veselīgu mūžu. Jēzu, atklāj viņam/viņai, ka Tu esi dzīvs un dari ātru darbu viņa/ viņas sirdī. Ja (personas vārds) vēl nav pieņēmis(usi) Jēzu Kristu kā savu Kungu un Glābēju, es lūdzu, ka viņš/viņa to izdarītu tagad.

Ja tu (personas vārds), vēlētos saņemt šo dāvanu, ko Dievs tev šodien ir sagatavojis, tad lūdz lūgšanu balsī pēc manis un no visas sirds:

Dārgais Kungs Jēzu, ienāc manā sirdī. Piedod man manus grēkus. Mazgā un tīri mani. Atbrīvo mani. Jēzu, paldies, ka Tu nomiri par mani. Es ticu, ka Tu esi uzcēlies no mirušajiem un ka Tu atkal nāksi pēc manis. Piepildi mani ar Svēto Garu. Dod man degsmi pēc pazudušajiem, izsalkumu pēc Dieva un svētu drosmi pasludināt Jēzus Kristus evanģēliju. Es esmu glābts(a), Es esmu jaunpiedzimis(usi). Man ir piedots un es esmu ceļā uz debesīm, jo manā sirdī tagad ir Jēzus.

Kā Jēzus Kristus evanģēlija kalps, es tev apliecinu, ka tavi grēki tev ir piedoti. Vienmēr atcerieties skriet pie Dieva un nevis bēgt no Viņa, jo Vīņš tevi mīl un Viņam ir brīnišķīgs plāns tavai dzīvei.

[Uzaicini viņu uz savu draudzi un noskaidro šādu informāciju: vārdu, adresi un telefona numuru]

EnglishLatvianRussian