konts ziedojumiem:

Draudze “River Rīga”
A/S SEB banka
Reģ,nr. 40801052335
Konta nr. LV47UNLA 0050023729115