Bet piemini To Kungu, savu Dievu, ka Viņš ir tas, kas dod tev spēku iemantot bagātību.”

(5. Mozus 8: 18)

Nepieciešamā informācija pārskaitījumam:

nosaukums: RIVER RĪGA, DRAUDZE
reģistrācijas numurs: 40801052335
bankas nosaukums: A/S SEB banka
konta numurs IBAN formātā: LV47UNLA 0050023729115
bankas SWIFT kods: UNLALV2X

EnglishLatvianRussian